Samarbejde, kommunikation og faglig etik.

Kursus for ansatte i folkekirken.

Venter du på dit deltagerbrev? Måske har PostNord allerede afleveret det i din postkasse.

Kursus i 2023: Uge 6, 9, 12, 16, 19, 23, 33, 36, 39, 43, 46 (Ledige pladser i ugerne, som er markeret med sort ).

Kursus i 2024: Uge 2, 5, 9, 12, 15, 18, 23, 33, 36, 39, 44, 47 (Ledige pladser i alle kursusuger).

Kursus i 2025: Uge 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 33, 36, 39, 44, 47. (Ledige pladser i alle kursusuger)

                      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding / yderligere information - send venligst en mail til:                                                                                 

kontakt@levaplus.dk

Ved tilmelding bedes du oplyse:

Navn, privatadresse, tlf.nummer, din fødselsdato (6 første cifre i dit CPR) samt navn på din arbejdsgiver (kirke, menighedsråd).

Din tilmelding bekræftes via e-mail, og du vil modtage deltagerbrevmed PostNord på din hjemadresse ca. 2 uger inden kursusstart.

Varighed: 1 uge (fra søndag aften til fredag middag). Internatkursus med helpension, eget værelse.

LEVA+ bestiller værelse og forplejning til dig på Danhostel i Svendborg, hvor undervisningen også foregår.

OBS: Gravermedhjælpere kan søge dækning for dette kursus gennem Den Statslige Kompetencefond.

(Kontakt gerne leva+ for nærmere information omkring ansøgning) .        

(Særligt for menighedsråd/arbejdsgivere: Der kan ikke søges VEU-godtgørelse til dette kursus)

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedr. persondataforordningen: LEVA+ har ingen og får ingen personfølsomme oplysninger om dig. Hvis du vil vide, hvordan LEVA+ håndterer og opbevarer oplysninger, er du altid velkommen til at skrive eller ringe. 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om indholdet:

”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”. Her får du en viden og forståelse for de kræfter, der helt generelt øver indflydelse på menneskers tanker, følelser og handlinger, og du får en viden om egne reaktionsmønstre.  Du kan anvende erhvervet viden og forståelse i samarbejdsrelationer og kommunikation med kolleger, menighedsråd og kirkens/kirkegårdens brugere. Du får viden om systematisk problemløsning som et kommunikations- og arbejdsredskab".

                                                              

Om LEVA og LEVA+

I en lang årrække stod Eva Mai Henningsen og Leif Jensen for undervisningen på dette kursus, som tilbydes personale indenfor folkekirken. I de senere år afviklede Leif kurset alene, stadig i LEVA's navn.
1. januar 2017 er kurset overgået til LEVA+, som drives af Jan Norlander Jensen.